Laat Hen Spreken App nu in de Apple App Store

Vanaf vandaag is de eerste versie van de iOS App Laat Hen Spreken te downloaden in de Apple App Store. Deze versie is geschikt voor iPhone en iPod Touch met tenminste iOS 9.

Klik hier om de App in de Apple App Store te bekijken.

Laat Hen Spreken Itunes

Laat Hen Spreken in het nieuws

In oktober heeft het project ‘Laat Hen Spreken’ een aanmoedigingsprijs gewonnen bij De Friesland Zorgverzekeraar. Naar aanleiding van deze prijsuitreiking heeft in de Leeuwarden Courant op 14 oktober 2015 onderstaande artikel gestaan. Hierin staat onder andere beschreven hoe het idee is ontstaan.

Vol trots wijst Bas aan dat hij jarig is

HANS WILLEMS

APPELSCHA Praten heeft de verstan­delijk gehandicapte Bas (28) nooit gedaan. Communiceren gaat de laatste tijd beter dankzij een hulp­middel dat De Friesland Zorgverze­keraar beloont met een aanmoedi­gingsprijs van 5000 euro.

Zoek het dichtbij huis. Dat is de les van het project waarmee Eelco en Ria Galama uit Leeuwarden een prijs wonnen voor vernieuwingen in de zorg, uitgeloofd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Fries­land Zorgverzekeraar.

Hun zoon Bas is verstandelijk ge­handicapt en heeft nooit kunnen praten. Hij heeft het naar zijn zin in OlmenEs, maar het is soms lastig om te peilen wat hij wil. In de instelling in Appelscha wonen 131 volwasse­nen, van wie een aantal net als Bas grote moeite heeft om zich verstaan­baar te maken.

Menno, broer van Bas, bedacht er iets op, in samenspraak met het per­soneel van de instelling op antropo­sofische grondslag. Via een app ont­wikkelde Menno een hele reeks plaatjes die zijn broer steeds beter weet te herkennen om er mee te communiceren.

„Laatst kon hij voor het eerst aan- wijzen dat hij die dag jarig was”, ver­telt moeder Ria. „En bij de maaltij­den wist hij ineens duidelijk te ma­ken dat hij naast kaas en vleeswaren ook pindakaas op zijn boterham­men blieft. Lezen en schrijven kan hij niet, maar met de iPad is hij ver­rassend goed.” „Het lijkt of er wat nieuwe deurtjes zijn geopend bij Bas”, vult vader Eelco aan.

Ook de medewerkers van Olmen-Es zijn opgetogen over de ontwikke­ling van Bas, die al elf jaar in het huis woont. De instelling werkt al veel met hulpgebaren, pictogrammen en andere hulpmiddelen bij de commu­nicatie. De ervaringen met Bas leren dat de aanpak nog individueler moet en dat bewoners soms tot meer in staat zijn dan gedacht werd.

Met de aanmoedigingspremie van 5000 euro kan de app verbeterd en uitgebreid worden en toegepast bij anderen. Eelco Galama, penning­meester van de cliëntenraad, vindt het een mooi bewijs dat het samen optrekken van naasten, begeleiders en deskundigen tot de betere zorg kan leiden. „En de medewerkers van OlmenEs leren er zelf ook weer van.”

 

Prijsuitreiking De Friesland 14 okt 2015-1